Sunday, January 21, 2024

Xuân Và Ta Ngó Nhìn Nhau - Đỗ Công Luận

2 comments:

  1. Nhà Thơ ui...đã "nhìn" mà lại còn "ngó" nửa là sao ? Ngôn từ câu thơ hơi.."bị" lạ nghen !!

    ReplyDelete
  2. Xin cảm ơn chị Tố Kim đã giới thiệu bài thơ đến mọi nhà.
    Xin cảm ơn vi hữu đã cho nhận xét.
    Ý tưởng là bên đây ngó bên kia nhìn. Trân quý. ĐCL

    ReplyDelete