Friday, January 19, 2024

Phong Thủy Lớn Nhất Của Đời Người Là Một Tâm Hồn Cao Quý - Youtube Phan Ngọc Thuận

1 comment:

  1. Người xưa nói "Có đức mặc sức mà ăn". Ăn đây không phải chỉ là miếng ăn miếng uống theo nghĩa đen mà là tất cả những phước báo nhận lại được từ những nhân lành mình đã cho ra.
    Cám ơn cậu Thuận. Bài viết rất giá trị. Dòng nhạc êm dịu nghe thanh thản tâm hồn.
    NPN

    ReplyDelete