Sunday, January 14, 2024

Thoáng Nghĩ - Hàn Thiên Lương


Người chiến sĩ xưa  nay đã già

Mơ màng nhớ lại những ngày qua

Thời gian cứ trôi đi mãi mãi

Kỷ niệm nào cũng dần  dần xa!

 

Áo chiến hoa rừng nay đã bạc

Xa xa bóng núi nắng nghiêng tà

Người đang cô đơn trong quán vắng

Còn ai cùng nhấp chén quan hà !

 

Mắt lệ mờ trên trang sách cũ

Bóng hình thiên cổ cũng đã xa

Khắc khoải hồn người rưng rức khóc

Đâu còn thấy bóng nước non nhà!

 

Có chuyến tàu nào đi mãi mãi

Có lúc cũng đến một sân ga

Chẳng phải ga nầy là ga cuối

Sương khói hoàng hôn phủ nhạt nhòa !


12-2-2023

Hàn Thiên Lương

1 comment: