Sunday, January 28, 2024

Một Cánh Hoa Thôi - Hàn Thiên Lương

 

Đời hoa như thể kiếp con người

Xuân xanh hương sắc thật vui tươi

Tháng năm mưa gió phai tàn mộng

Đau đớn đành cam tắt nụ cười!

 

Làm sao qua khỏi cảnh đời buồn

Thao thức năm canh nước mắt tuôn

Không hề vơi được niềm nhung nhớ

Suốt kiếp đành ôm trọn nỗi buồn!

 

Hàn Thiên Lương

No comments:

Post a Comment