Tuesday, January 30, 2024

Hồn Viễn Mộng - Hàn Thiên Lương

 

Chiều cuối năm bơ vơ hồn viễn mộng

Biệt mù xa non nước vẫn mit mờ

Thương nấm mồ giờ nầy còn hiu quạnh

Giữa rừng hoang trong hốc núi  bơ vơ .

 

Người chiến binh xưa giờ nầy phế tật

Nay bạc phần trong ách bọn tàn hung!

Đành cúi mặt qua tháng ngày lây lất

Hết cuộc dời đầy gian khổ lao lung .

 

Chiều cuối năm sao nhớ nhiều xóm cũ

Làng quê xưa thật êm ả thanh bình

Hoa trái tươi màu những  ngày giáp tết

Tiếng gà đua gáy rộ buổi bình minh !

 

Các thôn nữ vui cười  quang gánh nặng

Bước qua cầu gió quyện áo bay bay.

Mấy cánh cò  về đâu sao lẵng lặng?

Bờ tre xanh động gió mãi lung lây !

 

Quê tôi đó ! rồi một ngày lửa dậy

Bao nỗi buồn ngày tháng khóc ly tan.

Người  ra  đi  bỏ thây ngoài chiến trân

Góa phụ sầu đầu lệch mảnh khăn tang!

 

Chiều cuối năm ta ôm sầu viễn mộng

Lệ đôi hàng vì quê cũ lầm than.

Biết bao giờ có cuộc đời vui sống

Hay tháng ngày  cứ lần bước gian nan!!?


26-1-2024

Hàn Thiên Lương 

No comments:

Post a Comment