Friday, October 15, 2021

Cho Đời Sống Vui - Đỗ Công Luận

Thưa quý ACE,

Đã qua 6 ngày nới lỏng giản cách. Số ca phơi nhiễm đã giảm. Người ta đi đứng nhộn nhịp.

Nên nhớ rằng bệnh dịch vẫn tiềm ẩn. Vi rút còn quanh quẩn đâu đây.

Mọi người cần đề cao giản cách để...


 

No comments:

Post a Comment