Saturday, October 30, 2021

Phản Ứng Của Các Bà Khi Nghe Các Ông Chồng Nói "Anh Yêu Em"

 

Các ông chồng trong lúc đang nhâm nhi, một người đàn ông bỗng nảy ra một ý tưởng: Mỗi người sẽ nhắn tin có nội dung “Anh yêu em” và gửi cho vợ của mình. Kết quả là các bà vợ đã trả lời hoàn toàn khác nhau:
Bà vợ 20 tuổi trả lời: “Em cũng yêu anh!”
Bà vợ 30 tuổi trả lời: “Uống nhiều rồi phải không?”
Bà vợ 40 tuổi trả lời: “Anh hâm à?” Có tửng không?”
Bà vợ 50 tuổi trả lời: “Nhắn nhầm rồi phải không? Cứ liệu hồn, về đây rồi tôi xử lý ông!”
Bà vợ 60 tuổi trả lời: “Ông về hưu nhàn rỗi rồi phát khùng à, đi bộ hay chơi môn thể thao nào đi”
Bà vợ 70 tuổi lẩm bẩm: “Ông này hôm nay chắc lại quên không uống thuốc rồi”.
Bà vợ 80 không trả lời mà nói với con: “Bố con chắc sắp không qua được mấy ngày, mau chuẩn bị hậu sự đi thôi” 

Sưu tầm

No comments:

Post a Comment