Sunday, October 10, 2021

Nhân Quả Cuộc Đời - Minh Lương

1 comment:

  1. Trăm năm còn có gì đâu
    Chỉ là một đám cỏ khâu xanh rì
    Gắng đời trọn cõi từ bi
    Chớ luôn thủ đoạn sân si hại đời!

    ReplyDelete