Thursday, October 14, 2021

Tỵ Hầu Là Gì? - BS Phan Xuân Trung

 

Nhiều người bị ngoáy mũi, nói là lấy dịch ở tỵ hầu nhưng không hiểu tỵ hầu là gì, ở đâu. Hình minh họa này giúp bạn hình dung ra được tỵ hầu.


Hầu là vách sau của mũi họng. Vùng hầu được chia thành 3 vùng tương ứng với mũi, miệng và thanh quản gọi là tỵ hầu, khẩu hầu và thanh hầu. Nói ra tiếng Việt là hầu mũi, hầu miệng và hầu thanh quản.
Tỵ hầu là nơi tập trung nhiều tế bào chứa virus nhất nên ngoáy ở đó sẽ lấy được bệnh phẩm chứa virus nhiều hơn. Tuy nhiên, khi virus đã sinh sôi nảy nở trong đó thì hầu như khoang mũi, họng đều có virus. Do đó thay vì nhét tăm bông vào mũi gây khó chịu thì có thể há miệng đưa tăm bông vào vùng khẩu hầu cũng lấy được virus.

BS Phan Xuân Trung MEDICONS CO. LTD.

No comments:

Post a Comment