Saturday, August 27, 2022

Đá Nát Vàng Phai - Hàn Thiên Lương


            Thiên thu vạn thuở, lâm cảnh mất nước rồi thì đành đá nát vàng phai!

            Thật vậy, Hai Bà Trưng dày công đánh đuổi quân Tàu, giữ nước được 3 năm bị Mã Viện đánh baị , mất nước hai Bà đành nhảy xuống Hát Giang tự tận!

             Khi nhà Minh sang xâm chiếm nước ta, Hồ qúy Ly không giữ được nước, phải bị bắt đưa sang Tàu, có người bày tôi là Nguyễn phi Khanh cũng bị bắt theo, đến biên ải người quay lại từ giả con với lời lẽ tuyệt vời:

Thương Cha  con hãy lo cho nước

Đừng để non sông luống thiệt thòi!

                Nghe lời cha dặn, Nguyễn Trải theo phò Lê Lợi, gian khổ 10 năm mới đuổi được giặc Tàu ra khỏi nước. Giặc Tàu Minh là bọn thâm hiểm vô cùng, chúng bắt vua quan nhà Hồ về nước, bắt cả những nghệ nhân, thợ có nghệ chuyên môn cao, sách vở văn chương lịch sử của Việt Nam chúng tịch thu và đem tiêu hũy, với ý đồ đồng hoá dân mình. Ôi chúng muốn ngọc cũng phải nát vàng phải phai!

            Đến đời nhà Nguyễn, vua quan ta quá trì trệ nên khi giặc Pháp xâm lăng thì cơ đồ sớm đổ sụp: vua phải bị lưu đày ( Hàm Nghi , Duy Tân), tướng quân tuẩn tiết( Hoàng Diệu, Nguyễn Tri Phương , Phan Thanh Giản…), bao nhiêu anh hùng liệt sĩ ngã gục trôi theo vận nước nghiệt ngã! Ôi buồn cho cảnh đá nát vàng phai!

            Ngày 30 tháng tư năm 1975, thêm một lần cơ đồ sụp đổ, nhiều vị tướng anh hùng cứng như đá cũng phải chết theo thành theo nước. Kẻ còn sống phải gian lao trong cõi ngục tù, canh cánh bên lòng nỗi đau mất nước, tình nhà bơ vơ.

            Vợ con thuở nào như cành vàng lá ngọc nay thì côi cúc bên trời, mưa sa gió tạt.

Thỉnh thoảng nhận được thư nhà biết bao nhiêu nỗi ngậm ngùi, đôi khi nhận được gói qùa nhỏ không vui vì vật chất mà nức nở cảm lòng người vợ hiền tri kỷ chốn quê xa:

Từng viên thuốc nhỏ của em 

Như có tình thương tiếng dặn dò

Đây chai thuốc bổ trăm viên chẵn

Cố gắng em mua chắc mệt phờ.

Tiền nay mỗi tháng mấy mươi đồng

Sớm muối chiều dưa vẫn một lòng

Tần tảo nuôi con môi nhấp lệ

Ân tình còn lại nỗi chờ mong!

Thương nhau em nhỉ gắng qua cầu

Lắt lẻo cầu tre nắng dãi dầu

Nắng gánh trên vai sầu trĩu xuống

Chuyện buồn ai sẻ với ta đâu!

           Ngày 30 tháng tư tiếng khóc vang trời, không chỉ quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa gian khổ mà người dân thường cũng bị đánh tư sản đày đọa chết phơi xương trên vùng kinh tế mới! Ôi mất nước là mất tất cả!

            Nhớ lại tích xưa chuyện cũ biết rằng vua Thục Đế lo chơi để mất nước khi ngài chết hoá kiếp thành con chim đổ quyên, ngày đêm cất tiếng kêu sầu nhớ nước: Quốc… Quốc!! khiến cho thi sĩ Nguyễn Khuyến ngậm ngùi nức nở mấy vần  thơ:

 Khoắc khoải sầu đưa giọng ngẩn ngơ

 Ấy hồn Thục Đế thác bao giờ

 Năm canh máu chảy đêm hè vắng

Sáu khắc hồn tan bóng nguyệt mờ

Có phải tiếc xuân mà đứng gọi

Hay là nhớ nước vẫn nằm mơ

Đêm đêm ròng rã kêu ai đó

Khiến khách giang hồ dạ ngẩn ngơ!

            Thế mới biết từ vạn thuở mất nước rồi thì đá nát vàng phai.

 

Hàn Thiên Lương

No comments:

Post a Comment