Wednesday, August 10, 2022

Tình Ve Phượng - Hàn Thiên Lương


Phượng ve muôn thuở tình chung thủy

Nắng hạ chói chang sắc phương hồng

Rưng rức ve sầu bên cánh phượng

Hạ tàn Ve phượng cảnh long đong!

 Em là hoa phương Anh ve sầu!

Mùa hạ hết rồi Ta về đâu?

Rưng rưng cánh phượng sầu ly biệt

Ve lặng lẽ buồn cảnh biển dâu


7-2022

Hàn Thiên Lương


No comments:

Post a Comment