Tuesday, August 16, 2022

Mưa Tháng Tám - Đỗ Công Luận

Từ trưa hôm qua, khoảng hơn 14 giờ, mưa như trút nước xuống vùng đất Nam phần. 

Sài Gòn mưa xối xả.

Biên Hòa mưa tầm tã.

Bình Dương mưa lả chả.

Đất trời chung một điệu mưa.

Chung một điệp khúc ngập lụt. Bút mực nào nói hết.

Xin có bài thơ đồng cảm...

No comments:

Post a Comment