Saturday, August 13, 2022

Hôm Nay Ngày Giỗ Nội Tôi - Đỗ Công Luận

Ngày 13/8/2022.. Nhằm 16 tháng bảy Nhâm Dần.

Lần giỗ thứ 72 của ông nội tôi.

Nội mất, 17 tháng sau tôi mới được sinh ra. 

Hồi đó nội nghèo. Sợ con cháu bị lây cái nghèo nên không có tấm ảnh để thờ. Năm rồi, qua thợ Photoshop, qua miêu tả của chú tám tôi, nội đã có tấm ảnh để thờ. 

Bây giờ chỉ còn chú tám là trưởng bối Đỗ gia.

2 năm qua, do bệnh dịch, đứa cháu thủ từ nhà thờ chỉ cúng một năm đơn giản.

Năm nay chỉ còn chú tám là con trai. Còn lại các cháu nội ngoại về tưởng nhớ...

No comments:

Post a Comment