Monday, August 22, 2022

Thương Yêu Chúng Sinh - Minh Lương

1 comment:

  1. Thơ và hình ảnh thật dễ thương.
    Cám ơn anh Minh Lương và Tố Kim đã post.
    Sương Lam

    ReplyDelete