Sunday, August 21, 2022

Suy Gẫm - Hàn Thiên Lương

 

Bậc Tài danh rồi cũng phải ra đi

Thương lắm người ơi-biết nói gì

Vô thường là cõi con người đó

Đau buồn rưng lệ cảnh sinh ly....!

 

Mới sinh ra đâu có giọng cười

Mà sao  nghe khóc buồn oe oe

Phải chăng lo sợ đời dâu bể

Ngăn cách tang thương chuyện đổi dời!

 

Mới đó xung xoe áo lụa màu

Ăn trên ngồi trước ai hơn đâu

Trên trời dưới đất mình hơn cả

Sau trước chỉ ta kẻ đứng đầu!

 

Chợp mắt tình cờ lâm tai biến

Ngọng nghịu ngu ngơ liệt nửa người

Lưỡi cong nói ra không thành tiếng

Còn sống như không ,,, đã hết  thời!

 

Thấy đó mà nên hãy nhủ lòng

Giữ gìn theo lẽ đạo trung dung

Leo cao chi lắm rồi suy đổ

Cam kiếp cô đơn cảnh lạnh lùng!


19-8-2022

Hàn Thiên Lương 

No comments:

Post a Comment