Wednesday, August 31, 2022

Chủ Nghĩa Cộng Sản Dưới Âm Phủ - MVT

 

Ông bạn Vũ Khánh của tôi kể, chiều tối qua bà xã bảo đem ít tiền, vàng ra lò đốt vàng mã của chung cư để hoá. Thế mà cũng xếp hàng khá dài.

Mấy bà đem nhiều đồ lắm: nào quần áo, mũ mão, ngựa, xe, hàng xấp đô- la… Một bà nhìn ông bạn ái ngại, bác đốt cho các cụ ít thế thì làm sao các cụ đủ chi dùng? Sao con cháu tiết kiệm quá. Ít thế thì các cụ túng thiếu, khốn khó… 

Ông Khánh bảo, dưới âm phủ là Chủ nghĩa cộng sản (CNCS) rồi; đốt nhiều tiền, đồ đạc xuống đó đều thành của chung hết; không có người giàu, người nghèo; ai cũng được chia đều của cải như  nhau, đốt nhiều, ít cũng xung công hết!

- Thật à? Sao bác biết?

- Bà không thấy là con cháu ở bất cứ nước nào, các Cụ đều đến thăm được ngay; vừa ở nước này, lại “bay” sang nước khác, có cần Hộ chiếu gì đâu, tức là Thế giới đại đồng rồi…

Bà kia ngớ người ra. Không biết có tin không. Không biết năm sau bà còn đốt nhiều tiền vàng nữa không?...

Ông bạn vừa đi về vừa thấy khoái với ý tưởng: CNCS dưới âm phủ, ông gọi là CNCS tâm linh. 

Tôi phải bình luận thêm: Hẳn là âm phủ có CNCS, thế giới Đại đồng rồi! Không chỉ dân thường, mà nhiều nhà khoa học tin rằng có thế giới tâm linh, thân XÁC chết đi, nhưng HỒN vẫn còn ở một thế giới nào đó.

Thôi cứ coi là có Thế giới âm phủ của những người đã chết, và ở đó đã có CNCS.

Tại sao? Vì tất cả các nhà sáng lập và thực hành xây dựng CNCS đều ở âm phủ rồi. Cụ Hồ viết trong Di chúc: Phòng khi tôi có đi theo Cụ Các Mác, Cụ Lê nin và các bậc Cách mạng đàn anh khác… Cụ Hồ cũng tin như vậy mà.

Thế là các nhà Lý luận về CNCS, các nhà Cách mạng Vô sản tập trung ở  Âm phủ hết còn gì: K. Marx, F. Engels, Lenine, Dimitrov, Hồ Chí Minh, Mao Trạch Đông, Kim Nhật Thành, Honeker, Fidel Castro … Bao nhiêu nhân tài kiệt xuất về CNCS tập trung lại mà không xây dựng được CNCS thì còn ai làm được! 

Mà CNCS như ông bạn tôi lý luận là đúng rồi: Tất cả công hữu hoá, là của chung; làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu; không còn người bóc lột người; tất cả bình đẳng, bình quân, không có giàu, nghèo, trong một thế giới Đại đồng, không biên giới… 

Thế thì những người mồ to, mả lớn, đốt nhiều xe hơi, nhà lầu, tiền vàng, cả người hầu hạ… xuống đó không chỉ bị xung công mà còn bị quy là thành phần bóc lột, khéo lại bị đấu tố, cho đi cải tạo thôi!

Thế thì mấy anh đội lốt Marx- Lenine- Tư tưởng Hồ Chí Minh, giả danh Cộng sản nhưng là bọn “tư bản đỏ” làm giàu trên xương máu nhân dân, chết xuống đó, tội nặng lắm đó.

“CNCS dưới  Âm phủ” là “tư tưởng” của Vũ Khánh giữ bản quyền nhé. Tôi chỉ bình luận thêm thôi.


12/8/2022

MVT

https://chantroimoimedia.com/2022/08/13/chu-nghia-cong-san-duoi-am-phu/

1 comment:

  1. Ngàn đời thì cộng sản vẫn mãi mãi là cộng sảng, các đảng viên chỉ biết ngụp lặn trong dối trá, xảo quyệt và tham ô mà thôi .

    ReplyDelete