Monday, August 22, 2022

Ông Hoàng Sihanouk Nói Gì?


 Lượm trên mạng

3 comments:

  1. Ngược lại chính bản thân Hoàng Thân Sihanouk cũng chẳng khôn ngoan khi Ông cai trị xứ Chùa Tháp đã áp dụng chính sách Trung Lập thân cộng sản để rồi thân bại danh liệt . Có lẽ Ông đã quên câu nói của một danh nhân:"Khôn cũng chết, dại cũng cũng chết, chỉ biết mới sống".

    ReplyDelete
  2. nghĩ thật ông S nói cũng đúng : bây giờ ở VN 99triệu dân chỉ có mấy thằng ngu trong Tư Đảng cai thị!

    ReplyDelete
  3. Ông Sihanook đã mất. Ông lưu vong sang Trung Cộng, được tiếp đãi như thương khách. Ông học trung học ở trường Pháp Saigon . Ông có vợ đầm. ...

    ReplyDelete