Saturday, December 24, 2022

Cao Cung Lên - Mai Thiên Vân

Mời quý vị lắng nghe một bản thánh ca đón mừng Chúa  hài đồng được lồng trong video đèn Giáng Sinh lung linh rực rỡ muôn màu thật vui mắt.

 

1 comment: