Friday, December 16, 2022

Sương Gió Mùa Đông - Hàn Thiên Lương

 

Sương giò mùa đông thấm lạnh lòng

Đàn ai khắc khoải nỗi hoài mong

Đêm khuya hiu hắt tràn tâm sự

Nhớ lắm người ơi lệ ứa tròng !

 

Làm sao quên được một chiều đông

Trên con kinh nhỏ nước xuôi dòng

Thuyền tình lơ lững tìm bến hẹn

Nhưng cảnh xa mù… mãi đợi trông !

 

Đâu biết bao  giờ mùa tương ngộ

Mỗi độ đông về khổ biệt ly

Trời đất vô tình mưa cứ đổ

Như lệ người rơi buổi phân kỳ !

 

Sương trắng có giống sương xứ cũ

Cũng buồn nào khác chiếc khăn tang!?

Người đi nay trắng từng chân tóc

Nhớ lắm!-mà thôi cũng phải đành !

 

Ở đây sương khói thật buồn tênh

Tháng ngày mưa gió cứ vây quanh

Mịt mù đâu thấy phương trời cũ

Che khuất đường xưa bóng cố nhân!

 

Đêm lạnh mùa đông triền miên nhớ

Thương kẻ bên trời gánh bể dâu

Đã biết bao mùa đông tuyết đổ

Gió sương hiu hắt thế gian sầu !

 


Hàn Thiên Lương 

No comments:

Post a Comment