Thursday, December 15, 2022

Mừng Chúa Giáng Sinh - Đỗ Công Luận

2 comments:

 1. Bài thơ của ông Luận đầy niềm vui mừng đón Chúa giáng sinh, cám ơn ông. " Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian (loài người) đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất nhưng được sự sống đời đời." chính Chúa Jesu phán trong Giăng 3:16. Vì nếu như các tôn giáo của loài người, dạy dỗ phải tu nhân tích đức, làm việc thiện lành mà đủ để cứu loài người ra khỏi tội thì Chúa không phải giáng thế làm người để chịu hy sinh cứu loài người đâu. Chính vì loài người không thể tự cứu mình được dù cố gắng làm điều thiện lành nên Chúa phải đến thế gian nầy gánh tội thay cho con người. Cảm ơn Chúa vì Ngài đã đến.
  Xin Chúa ban phước cho ông va gia đình.
  Bà Châu San Diego

  ReplyDelete
 2. Xin cảm ơn vi hữu đã chia sẻ niềm tin.
  Dù là Chúa hay Phật, trước sự đau khổ của loài người, chính do con người tạo nên, đã đưa ra chân lý để cứu giúp chúng sinh. Đức tin đó ta phải vững tin, làm cứu cánh cho cuộc sống. Bên Thiên Chúa là ngày Chúa sinh ra đời, Giáng Sinh. Bên Phật Giáo, là ngày Đản Sinh Đức Phật...Trân quý. ĐCL

  ReplyDelete