Thursday, December 15, 2022

Đồng Phục Họp Lớp


Tuần trước có một chị tầm tuổi U49 gọi điện đặt 45 bộ đồng phục để họp lớp nhân kỷ niệm 30 năm ngày ra trường .

Mình đưa các loại mẫu nhà mình sẳn có mà chị vẫn không ưng .

Cuối cùng chị ưng mẫu này , chị bảo :

- Chú cứ may như này cho chị vì như thế nhìn bạn bè sẽ không thấy đứa nào thay đổi .

- Thứ hai để những đứa giàu nó không thể khoe của đứa nghèo đỡ tủi thân .

- Thứ ba là bụng to , bụng nhỏ, vếu to , vếu nhỏ khó mà phát hiện . Tóc đen tóc bạc thì cũng như nhau."....vân vân và mây mây.

Hôm qua giao hàng xong chị gửi lại mình tấm ảnh cả lớp của chị làm kỷ niệm, nhìn cảm động ghê cơ .


Kim Hoa Bà Bà

4 comments: