Wednesday, December 21, 2022

Lỡ Làng - Hàn Thiên Lương

 

Ôi thôi đã lỡ nhịp cầu
Em đi để lại nỗi sầu cho tôi
Sắt son sao bạc như vôi
Hẹn thề ai ngỡ lại lời đẩy đưa!?

Đời tôi sớm nắng chiều mưa
Cuộc đời sương gió mấy mùa tang thương
Biết rằng em cũng khổ buồn
Mà thôi duyên kiếp...cùng đường trái ngang!

Tình ta còn mãi trong lòng
Gắng lo phận sự cùng chồng nha EM !


20-12-2022

Hàn Thiên Lương

No comments:

Post a Comment