Monday, December 4, 2023

Chữ "Tiền" và Chữ "Tôi" - Như Nhiên

 

TIỀN

- Bỏ dấu huyền thì là Tiên

- Thêm dấu sắc là Tiến

- Thêm dấu nặng là Tiện

- Thêm dấu ngã là Tiễn


Biết dùng tiền, sẽ giúp bạn thăng tiến.

Có được tiền, cảm giác sướng như tiên !

Cố giữ tiền, bạn là người bần tiện ,

Thiếu thốn tiền, nhà cửa cũng.. phải tiễn,

người yêu bỗng nhiên.. biến.

TÔI 

- Bỏ dấu thì là Toi

- Thêm dấu sắc là Tối

- Thêm dấu huyền là Tồi

- Thêm dấu nặng là Tội


Không biết mình là ai thì toi

Không học hỏi người khác thì tối

Không giúp người hoạn nạn thì tồi

Không làm điều tốt lành thì tù tội.

Đừng bất chấp tất cả để bán rẻ cái tôi cho đồng tiền.

 

- Nhiều tiền gọi là người giàu có,

Có tiền mà không có tâm thì vẫn là người nghèo khó!

- Nói vu vơ với mây, với gió, nếu đụng chạm ai đó thì..

đừng nhắn nhó mà .. hãy bỏ qua cho!

 

Như Nhiên

1 comment: