Tuesday, July 16, 2013

Bông Giấy - PPS Hy Văn

Bông giấy rất dễ sống, không cần chăm sóc nhiều. Một năm trổ hoa bốn lần, hoa rất lâu tàn. Nhà ai có đất nên trồng vài cây, mỗi cây một màu thay phiên nhau nở. Nhà sẽ có bông quanh năm. Hoặc cũng có thể trồng trong chậu to. Có thể sống trong chậu khỏang sáu năm, sau đó phải thay đất nếu muốn cây tiếp tục sống và ra hoa. 

Mời quý vị thưởng thức PPS Bông Giấy 


Sưu tầm trên mạng

No comments:

Post a Comment