Saturday, July 20, 2013

Holiday In Maldives

Mời quý vị thư giãn với những hình ảnh vùng đất thiên đường Maldives của Châu Á.

http://xa.yimg.com/kq/groups/27464119/908921687/name/Holiday%20in%20Maldives%20-%20Lia%20-%20vu.pps

Sưu tầm trên mạng

No comments:

Post a Comment