Tuesday, July 2, 2013

Thằng Hề - PPSĐàng sau lớp hóa trang "thằng hề" là một con người thật với đầy đủ hỉ- nộ- ái- ố- ai- lạc- dục như bao nhiêu người. Mời quý vị xem Thằng Hề này nói với chúng ta điều gì.

http://www.youtube.com/watch_popup?v=7n84-HkjJjk&feature=youtu.be

Sưu tầm trên mạng

No comments:

Post a Comment