Saturday, July 27, 2013

SBTN Special : Nhạc phẩm Trả Lại Cho Dân (Official Music Video)   Vì sao ?

Suốt chiều dài lịch sử
Cho dù lắm biển dâu
Cũng chưa thấy thời nào
Nhục như thời cộng sản

Dân mình đem xuất cảng
Bán buôn như món hàng
Đất mình đem cắt dâng
Cống triều quân xâm lược

Chóp bu ngồi trên trước
Mặc kệ lũ dân oan
Bao thống khổ lầm than
Vẫn điềm nhiên hưởng thụ 

Dân mình bị ức hiếp
Sao khiếp nhược lặng thinh
Cả thế giới bất bình
Còn cố tình bưng bít

Xưa Việt Nam ngạo nghễ 
Xưa Việt Nam quật cường
Nay nhục nhã tang thương
Uổng công Trần Lê Lý !
 

  Người Phương Nam

No comments:

Post a Comment