Wednesday, July 10, 2013

Những Ngày Thơ Mộng

1 comment:

  1. Nhũng ngày thơ mộng là những ngày chưa biết yêu:ngoài đồng lúa hay trên sân trường.
    Nhạc sĩ viết quá đúng, hay không chịu được .

    ReplyDelete