Saturday, July 27, 2013

Không Chỉ Là Những Hình Ảnh Đơn Thuần

Mời xem những slide show không chỉ đơn giản là hình ảnh mà mỗi bức hình đều chứa một ý nghĩa chạm đến con tim.  

http://xa.yimg.com/kq/groups/27464119/1887159365/name/209_morethanjustapicture_Yao.pps

No comments:

Post a Comment