Monday, July 8, 2013

Trái Cây Miền Nam - PPS Hy Văn

Mời quý vị thưởng thức Trái Cây Miền Nam qua PPS của Hy Văn và nhạc nền Đường Về Quê Hương với tiếng hát ca sĩ Quang Lê.   


http://xa.yimg.com/kq/groups/27464119/768562682/name/CayTraiMienNam.pps

Sưu tầm trên mạng

No comments:

Post a Comment