Thursday, July 11, 2013

Hidden Words


Này em trong chữ BELIEVE
Chữ LIE chen giữa nằm ì , thấy không?
Chớ tin vội chuyện viễn vông
Sa vào bóng tối mênh mông, mịt mờ.
Em ơi, trong chữ '' Lớp vờ ''  (LOVER) 
 nhưng nó là chữ ô vờ (OVER) đó em!
Tình phai, dù mãi gọi tên
Người ta vẫn bước qua thềm, lãng quên.
Bạn ơi! trong một chữ FRIEND.
Ba mẫu tự cuối vần  END  phũ phàng.
Khi trong nghịch cảnh, tai nàn.
Mới hay ai thật '' đá vàng '' với ai.
Anh ơi! có thấy chữ WIFE
Ở giữa là IF  nếu mai vẫn là...
Vợ anh, chẳng của người ta.
Vậy mà một chút hở ra, mất liền!.
Trong chữ nghĩa đựng nỗi niềm.
Vô thường thẩm thấu, bình yên tâm hồn.
Mời em nhìn lại chữ  MOM 
Vắng  M.., Mẹ vẫn cứ... ôm em hoài.
Dù tha hương, sống bên ngoài
Tình thương Mẹ vẫn trải dài phía em...
Tình nao mới thật tình bền?
''Ba tình'' trên đó gập ghềnh, lắt lay.
Em ơi, thức tỉnh, chớ say!
Vòng tay của mẹ tháng ngày cho em

Sưu tầm

No comments:

Post a Comment