Sunday, July 13, 2014

Họ Là "Ngụy", Ta Là Gì? - Người Lính Cũ

Cố Thiếu Tá Ngụy Văn Thà 

“Tôi đọc thấy trong ánh mắt của  niềm tin chồng mình đã chết 
như một người anh hùng.”
(“Hai  quả phụ Hoàng Sa”, Huy Đức)

Sao gọi họ  “ngụy”, những người lính đã đổ máu  Hoàng Sa, vùi xác thân dưới lòng biển cả?  
Sao gọi họ  “ngụy”, những người lính quyết không cho kẻ thù 
đụng đến Hoàng Sa, phần máu thịt thiêng liêng của tổ quốc?  
Sao gọi họ  “ngụy”, những người lính như “Ngụy” Văn Thà, “thà”chết quyết không rời tàu, không bỏ Hoàng Sa?  
Sao gọi họ  “ngụy”, những người lính như Nguyễn Thành Trí, 
quyết chiến đấu đến giọt máu cuối cùng,quyết không để mất Hoàng Sa?

Họ là “ngụy”, thế ta là gì?

Ta    khúm núm,  cúi gập mình trước quan thầy phương
Bắc. 
Ta    ca tụng,  tôn thờ kẻ chiếm đất cướp biển, kẻ giết hại đồng bào ta.  
Ta    trấn áp thẳng tay kẻ nào dám xúc phạm đến thiên triều. 
Ta    trừng trị đích đáng kẻ nào dám lớn tiếng nói rằng 
“Hoàng Sa, Trường Sa  của Việt Nam”. 
Ta    dân khinh ghét, dân nguyền rủa, dân tặng cho 6 chữ 
vàng “Hèn với giặc, ác với dân”.

Nếu  ngụy  chẳng hiếp đáp dân lành, chẳng khiếp nhược trước giặc thù hung bạo thì tôi cũng một       lòng một ý xin theo ngụy.  
Nếu  ngụy  chẳng thần phục nước lớn  quyền, chẳng cắt đất dâng biển để triều cống quan thầy    thì tôi cũng một  lòng một ý xin theo ngụy.  
Nếu  ngụy  quyết bảo vệ chủ quyền, bảo vệ từng tấc đất của 
cha ông ta thì tôi cũng một lòng một ý xin theo ngụy.   
Nếu  ngụy  chọn cái chết theo tàu trong trận chiến không cân 
sức chống giặc ngoại xâm thì tôi cũng một lòng một ý xin theo ngụy.  
Trong bất kỳ cuộc chiến tranh nào người ta gọi những người lính 
như thế  những anh hùng.  
Hoàng Sa gắn liền với tên tuổi những người lính anh hùng  ta gọi 
 “ngụy”.  
Hoàng Sa, Trường Sa trở thành tên gọi tinh thần bất khuất của ngườiViệt yêu nước.

Hoàng Sa, Trường Sa trở thành tên gọi nỗi hèn, mối nhục muôn 
đời của ta.
Họ  “ngụy”, thế ta  gì?  
Ta gọi họ  “ngụy”, dân gọi ta  gì?

Người Lính Cũ
19/1/2014
(40 năm trận hải chiến Hoàng Sa)

No comments:

Post a Comment