Thursday, July 17, 2014

Richard Clayderman - Time To Say Goodbye

Sinh ly hay tử biệt? Có lời nào buồn cho bằng câu "Đã đến lúc nói chia tay!". Mời quý bạn thưởng thức tiếng đàn Richard Clayderman và những slide show thơ mộng trữ tình.  

No comments:

Post a Comment