Tuesday, July 22, 2014

Sentiments - Trạng Thái Biểu Lộ Cảm Xúc Của Ba Vị Nguyên Thủ Quốc Gia Mỹ - Nga - Pháp


Mệt mỏi - Trầm tỉnh - Phóng túng - Hân hoan - Ưu tư - Tức giận - Sầu muộn

Ở President Obama người ta còn thấy được cảm xúc.
Gặp nguyên thủ Nga Putin thì như đụng phải bức tường Vô Cảm
Còn Tonton Francois Hollande cái gì cũng cười, cười một cái là mọi sự hết nghiêm trang như anh hề.

Sưu tầm

No comments:

Post a Comment