Tuesday, July 8, 2014

Jetman over Rio - the movie

Mời xem màn bay phi thường của người "phản lực" qua bức tượng Christ the Redeemer trên đỉnh núi Corcovado ở Nam Mỹ. 

No comments:

Post a Comment