Monday, July 28, 2014

Đời Là Vô Thường!

CHO NÊN ĐỪNG ĐỢI ĐẾN NGÀY MAI NHỮNG GÌ MÌNH CÓ THỂ LÀM HÔM NAY  
Sưu tầm

No comments:

Post a Comment