Tuesday, July 29, 2014

Đời Này Ta Còn Được Gặp Bố Mẹ Mấy Lần?


Đêm qua, tt TV xong lên giường nm đc sách nhưng chng vào. Bt đin thoi nghe FM, tình c nghe được mt câu chuyn khiến ta git mình t hi: Đi này ta s còn gp b m mình bao nhiêu ln na?
Có người mi năm ch v thăm b m được mt ln. Nếu b m còn sng được 20 năm na thì h cũng ch được gp 20 ln. Nhưng vi nhiu người, b m có th còn sng trên đi này khong 10 năm na thôi, vy là ch còn 10 ln gp mt b m. Khong thi gian b m còn trên đi này ca mi người có th ngn hơn na; chc có người trong chúng ta không dám nghĩ tiếp!

Ch đ mà chương trình phát thanh đưa ra trò chuyn cùng thính gi xoay quanh câu chuyn ca mt chàng trai t min quê ti thành ph xa xôi lp nghip. Sau khi hc xong, anh li thành ph và bt đu đi làm. Ri thi gian trôi đi; 5 năm lin anh không v quê thăm b m được mt ln.

Mi đây, anh đón được b m mình đến sng cùng mình thành ph thì không lâu sau, người m được phát hin là b ung thư giai đon cui. Theo li bác sĩ, thi gian cho m anh ch còn khong 1 năm, và khong thi gian đó đang t t ngn li khi mi ngày trôi qua…

Gi đây, ngoài lúc đi làm, anh dành tt c thi gian còn li đ bên m mình. Anh nh li tt c nhng gì mà b m đã dành cho anh t thu u thơ và nhn ra rng mình tht có li vi b m. Lúc này, anh mi thy được s quý giá ca nhng khonh khc được bên b m mình.

Trên đt bn mà sao nghe câu chuyn li thy ging vi cuc sng đang din ra trên quê hương mình đến vy! Đi này ta s còn được gp b m mình bao nhiêu ln? Chàng trai kia cũng s ging như đa s chúng ta. Nếu như m anh không lâm bnh nng, cuc sng c đu đu trôi qua thì anh cũng chng th nào nhn ra được nhng gì quý giá đang dn ri b mình.

Xã hi không ngng phát trin, cuc sng ngày càng nhiu áp lc. Mi người đu mi lo cho s nghip và cuc sng b bn ca mình: Bàn chuyn làm ăn, tìm kiếm cơ hi, quan h xã hi, thù tiếp khách kha bn bè, ri hc thêm cái này cái kia… Nhiu người xa quê, mi năm ch v thăm b m được mt vài ln. Nhưng cũng có người sng gn b m ngay trong cùng mt thành ph mà cũng chng có thi gian ti thăm b m được vài ln trong năm.

Chúng ta có thc s là bn đến mc không còn thi gian đ giành cho b m mình không? Có phi như thế tht không nh?
Nh có ln bn tôi cũng đã hi: “Mi năm anh v thăm b m được my ln?”. Nhưng lúc đó tôi cũng không đ tâm, ch tr li là “hai, ba ln gì đó” ri chng nghĩ ngi gì na. Mi đây thôi, ngi trò chuyn cùng anh giám đc công ty, anh y bo “các c c thích tt c các con loanh quanh đâu đy không xa nhà mình đ khi mun là gp được ngay mi tho”. Tôi nghe xong cũng cười đng ý ri chng nghĩ ngi gì na.

Lúc trước tôi chng hiu sao c mi dp có mt trong 3 anh em v thăm nhà là y như rng, m tôi li hi sao c my đa không cùng v, hay là “chúng nó bn vic không v được à?”. Tôi ch cười m tôi sao hay “thc mc” vy, ri cũng chng nghĩ ngi gì na…
Còn bây gi thì tôi cũng đang nghĩ: Đi này mình còn được gp b m bao nhiêu ln?

Sưu tầm

No comments:

Post a Comment