Wednesday, July 9, 2014

Tuổi Chiều - Trầm Vân


1 comment:

  1. Rất sung sướng khi đọc được bản thơ tranh mình thực hiện cho Thầy Trầm Vân. Tuổi chiều sao đến vội quá. Kính chúc Thầy an vui với TUỔI CHIỀU. ĐCL

    ReplyDelete