Wednesday, August 30, 2017

Duyên Phước Khánh Anh, Évry - TTB


Một bậc CHÂN TU, bốn tội trần 
Nhờ duyên Phật  pháp với chân tâm
Được trở bước về KHÁNH ANH tự
Vui bên Hòa Thượng... thỏa dạ tình!...
Khánh Anh sừng sững... ánh đạo vàng
Tôn nghiêm thanh tú nét đài trang
Phước duyên em chị vui lạc lối 
Dạo chốn thiền môn dạ hân hoan
Đôi lời  dâng kính và kinh nguyện 
Xin chữ an bình cho thế gian !
KHÁNH ANH Phật tự  tình muôn thuở...
Paris ghi khắc kỷ niệm vàng !

TTB

No comments:

Post a Comment