Thursday, August 24, 2017

"Kẻ Tà Đạo" Là Ai? - Rick Mathes


Đây là một câu chuyện thật và tác giả Rick Mathes là một vị lãnh đạo nổi tiếng trong việc phục vụ ở nhà tù.
 
Dưới đây là bản Việt Ngữ dịch từ bản tiếng Anh ca Rick Mathes:
 
Kẻ nào đồng hành với Thượng Đế sẽ luôn luôn đạt tới mc đích của mình.
Nếu bạn có một con tim đang đập thì bạn có một mục đích.
Đạo Hồi là mt tôn giáo gia tăng nhanh chóng nht, tính theo đầu người ở Hoa Kỳ, nhất là trong các sc dân thiểu số.
Tháng trước tôi đã tham d khóa hun luyện hàng năm có tính cách bt buc đ ghi đủ diu kiện v an ninh nhà tù.

Trong khóa huấn luyện này có phần trình bày của ba diễn giả đại din cho Công Giáo La Mã, Tin Lành và Hi Giáo, mỗi người giải thích về niềm tin ca h.
Tôi đặc biệt quan tâm đến bài của người diễn giả Hồi Giáo.
Vị diễn giả này đã trình bày lôi cun v các căn bn ca đạo Hồi và kết thúc vi mt cun băng video.
Sau các bài tham lun là thời gian dành cho các câu hi và trả lời.
 
Khi đến lượt, tôi đã đặt câu hỏi cho vị diễn giả đạo Hồi: "Xin làm ơn sửa lại dùm tôi nếu tôi có nói điều gì sai lm. Tôi hiu rng hu hết các v Giáo Ch và chc sc đo Hi đu tuyên b thánh chiến (jihad) đ chng li các k tà đo (infidels) trên thế gii, và bng cách giết mt k tà đo (đó là mt lnh truyn cho tt c mi người Hi Giáo) thì h s được bo đm mt ch trên thiên đàng. Nếu vậy ông có th cho tôi biết định nghĩa v một k tà đo không?"
 
Không có ai bất đồng về câu hỏi của tôi và vị diễn giả kia đã trả lời không chút do dự rằng: "Theo Đo Hi thì nhng k tà đo là nhng k không tin vào đo Hi (non-believers)".
 
Tôi hỏi lại: "Như vy thì tt c các tín đ ca đng Allah đã được truyn lnh giết bt c ai không cùng nim tin đ h có mt ch trên thiên đàng. Tôi hiu như thế có đúng không ? "
 
Sự biểu cảm trên khuôn mặt ca v diễn gi Hi giáo bng thay đổi, t mt kẻ có quyn uy và truyn lệnh trở thành khuôn mặt ca một cậu bé bị bắt gp khi đang thò tay vào h kẹo. Ông ta giả cừu non nhẹ nhàng đáp lại: " Vâng ". 
 
Tôi bèn nói: "Vậy thưa ông, tôi lấy làm khó nghĩ quá khi tưởng tượng rằng nếu Giáo Hoàng cũng truyền lệnh cho các người Công giáo đi giết các tín đồ Hồi giáo, hay Tiến Sĩ Stanley ban lệnh cho các người Tin Lành cũng làm như vậy để bảo đảm được một chỗ trên thiên đàng thì sao?"
Vị đạo Hồi cứng miệng !

Tôi hỏi tiếp: "Tôi cũng tht e ngi trong việc làm bạn vi ông vì rng ông và các chc sc bạn ông li đang bo các tín đồ của ông giết tôi! Tôi kính xin hi ông, ông nên chọn đấng Allah của ông, đng y bảo ông giết tôi đ có một chỗ cho ông trên thiên đàng, hay nên chọn đức Giêsu ca tôi, Ngài bảo tôi yêu ông vì nhđó tôi sẽ lên thiên đàng và Ngài còn mun ông cũng được lên thiên đàng cùng với tôi ?"

Vị Hồi giáo cúi đầu xấu hổ và có một khoảnh khắc yên lặng đến ni nếu có mt chiếc kim rơi cũng có th nghe được khi cây kim chm đt. Khỏi phải nói, các người tổ chức và tài trợ cho buổi huấn luyện có tên 'Sự Dị Biệt' đã không vui vì cách đối thoại của tôi với vị Hồi giáo vì nó đã làm phô bày sự thật về những niềm tin của đạo Hồi .

Sưu tầm

No comments:

Post a Comment