Friday, August 25, 2017

Tấm Hình Khó Kiếm

2 comments:

  1. Đúng là Anh Chó này đã lợi dụng quỳên tự do "Chó Chủ" mà vi phạm điều .... hiến pháp. Bôi nhọ lãnh đạo, xâm phạm lợi ích quốc gia và hủy hoại tài sản nhân dân ...

    ReplyDelete
  2. Con chó nầy thật lả phản động ! Đem nhốt là vừa .

    ReplyDelete