Wednesday, August 16, 2017

Đi Ăn Rồi Chia Đều Tiền – Vì Sao Nên Làm Vậy? - Ku Búa


Trong xã hội đời sống Việt Nam đang tồn tại một vấn đề làm nhiều người bức xúc nhưng không dám nói ra hoặc ngại nói ra. Đó chính là vấn đề khi đi ăn, thì mọi người thường KHÔNG chia đều tiền, hoặc tất cả phụ trả, mà thường để cho một người trả. Điều này tuy nhỏ nhưng tạo ra rất nhiều vấn đề. Chủ yếu là:
  1. Bất công. Tự nhiên một người phải trả cho mấy cái miệng ăn khác.
  2. Lần sau là lần nào? Có bạn sẽ nói lần sau đi ăn mình sẽ trả lại. Vậy lần sau là lần nào?
  3. Làm khó chịu. Người trả khó chịu và người hưởng cũng khó chịu.
Thấy chưa. Có nhiêu đó mà đã làm khó chịu rồi. Nhất là những thằng ông nội đi ăn, tới lúc tính tiền thì đi toilet. Lạ nha, mắc đái hay ỉa lúc nào không mắc, phải mắc lúc tính tiền. Còn mấy ông nội Bắc Kỳ thích sĩ diện, tôi nói mấy ông cái này. Bỏ cái sĩ diện ảo đó giùm đi. Nó tào lao lắm. Đi ăn chung là mỗi người phải tự giác và có trách nhiệm với bản thân và tập thể. Làm như vậy thì chơi mới bền. Cho nên tôi xin giải thích vì sao nên chia đều tiền ăn. Vì:
  1. Nó khiến mọi người ai cũng có trách nhiệm với bản thân và tập thể.
  2. Nó giải quyết vấn đề tiền nong, vốn rất nhạy cảm. Chia đều tiền ra rồi mỗi người trả.
  3. Nó không khiến một người gánh cho người khác.
  4. Nó loại bỏ những thằng ăn bám, những thằng chỉ thích ăn chứ không có trách nhiệm phụ tiền hay trả tiền. Thằng nào chơi không đẹp thì tiễn.
  5. Nó gắn kết mọi người lại với nhau, vì ai cũng góp phần, không phân biệt.
Đó, mấy bạn thấy chưa? Làm như vậy mới lâu dài và bền vững được. Chứ đi ăn mà bắt một người trả rồi lúc tính tiền tự nhiên có thằng bỏ đi toilet, nó vô trách nhiệm quá trời quá đất. Với tinh thần đó, tôi đề xuất chia đều tiền ăn. 

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

No comments:

Post a Comment