Thursday, August 31, 2017

Người Đàn Ông Lý Tưởng, Hi hi hi...!


Một tỷ phú ăn mặc bảnh bao cưỡi ô tô thì gặp một lão ăn mày ăn mặc rách rưới hôi hám. Người tỷ phú đó dừng ô tô lại cầm trên tay 200 ngàn đưa cho lão ăn mày và hỏi:
- Nếu có số tiền này ông có sử dụng vào cờ bạc không?
Người ăn mày nói: 
- Từ nhỏ tới lớn đi ăn mày chưa biết cờ bạc là gì.
Người tỷ phú hỏi: 
- Vậy có đem đi nhậu không?
Lão ăn mày nói: 
- Đi ăn xin cơm không đủ no làm gì biết tới rượu bia mà nhậu.
Tỷ phú: 
- Vậy ông có đàn đúm gái gú không?
Lão ăn mày nói: 
- Ăn ko đủ no lấy hơi sức đâu mà đàn đúm gái gú. Từ nhỏ tới giờ tôi chưa biết vụ này.
Người tỷ phú mắt sáng lên và nói: 
- Vậy ông cất tiền vào đi rồi lên xe tôi chở đi nhà hàng ăn với tôi. Tôi kêu vợ tôi đến gặp ông.
Lão ăn mày ngạc nhiên hỏi: 
- Để làm gì vậy?
Người tỷ phú nói: 
- Để cho vợ tôi tận mắt thấy người đàn ông lý tưởng mà cô ấy hay kêu tôi làm theo. Cho cô ấy biết "đàn ông mà không biết một trong tứ đổ tường thì chỉ có làm ăn mày thôi"

Sưu tầm

No comments:

Post a Comment