Thursday, August 17, 2017

Đưa Cháu Đến Trường 1, 2, 3, 4 - Đỗ Công Luận
1 comment:

  1. Xin cám ơn chị NPN đã nhanh chóng giới thiệu 4 bài thơ viết cho cháu ngoại nhân dịp ngày vào lớp một của mỗi cháu.
    Tôi còn 3 đứa cháu ngoại nữa, sẽ lần lượt vào lớp 1 các năm 2018, 2019, 2021. Ông ngoại ráng sống, tâm trí minh mẫn để có 3 bài thơ tiếp theo. Riêng cháu nội phải chờ, sau 2027. Thời gian sẽ trả lời. Giờ không nói trước được. Trân quý. ĐCL

    ReplyDelete