Friday, September 14, 2018

Nhang Nhỏ Sợ Trời Không Thấy Khói...Ha Ha Ha!


Lượm trên mạng

2 comments:

  1. Nhang "Khủng". Khấn vái kỳ này thì : Bốn phương Trời, mười phương Phật đều ngộp vì khói.

    ReplyDelete
  2. Ý muốn nói : tâm "TO " nên phải xài nhang Khủng .
    Cách thể hiện ... quá sốc ..//

    ReplyDelete