Monday, September 10, 2018

Thương, Ghét - Dại, Khôn... - Như Nhiên Thích Tánh Tuệ


 Nhân thế xoay vần chuyện ghét, thương
Lúc thì oán giận, lúc tơ vương
Thương trong vướng mắc, thương rồi khổ
Ghét, nhắc tên hoài, ghét lại thương.

- Đã biết có thương là có hận
Thì đừng lận đận ghét cùng thương!
Mong sao sống nhẹ nhàng thương, giận
Để thoát ra ngoài khổ ghét, thương..

*** 
 Thiên hạ đua nhau tính dại, khôn
Biết đâu là dại, biết đâu khôn?
Khôn trong tham dục, khôn tìm dại
Dại chốn tu hành. Dại hóa khôn.

- Đã biết có khôn là có dại
Thì thà đừng dại cũng đừng khôn
Mong sao giữ tánh không khôn dại
Để bước ra ngoài chốn dại khôn.

Như Nhiên - Thích Tánh Tuệ

1 comment:

 1. Ghét kẻ ỷ thế bức hại người,
  Thương người nhẫn nhịn suốt cả đời.
  Ghét-Thương như vậy là sai trái?
  Chỉ là dụng tướng Bồđề thôi.

  Tu hành ăn bám,khôn quá chừng!
  Dại là cày cuốc để cúng dường.
  Tự Tánh là Thể của Khôn-Dại,
  Bước ngoài Khôn-Dại lạc vào Không.

  ReplyDelete