Saturday, March 27, 2021

Bức Thư Tuyệt Mệnh

 

       Một người đàn ông ở Philadelphia tự tử, để lại một bức thư tuyệt
mệnh sau đây:
      “Tôi kết hôn với một góa phụ. Vợ tôi có một con gái đã lớn.
       Cha tôi phải lòng con gái của vợ tôi, kết hôn với nó, vậy cha tôi
trở thành con rể tôi, còn con gái của vợ tôi trở thành mẹ tôi.
      Vợ chồng tôi sinh được một con trai, vậy cha tôi là anh rể của con
trai tôi, còn con trai tôi là chú tôi, vì nó là em của con gái của vợ tôi.
      Rồi vợ của cha tôi lại sinh một con trai. Đó chính là em trai tôi và
cũng là cháu ngoại tôi, vì nó là con của con gái của vợ tôi.
       Luận ra thì vợ tôi chính là bà ngoại tôi, vì nàng là mẹ của mẹ tôi.
Tôi là chồng nàng đồng thời là cháu ngoại của nàng. Mà chồng của bà ngoại phải là ông ngoại, vì thế tôi chính là ông ngoại của tôi.

Lượm trên mạng

1 comment: