Monday, March 15, 2021

Nghịch Lý Cuộc Đời1. Cha m ch biết cho, chng biết đòi. Con cái thích vòi mà không biết tr.
2. Cha m dy điu hay, kêu lm li. Bước chân vào đi ng nga ng ngn.
3. Cha n coi khinh, m dám coi thường. Bước chân ra đường phi trm thì cướp.
4. Cha m ngi đy không hi, không han. Bước vào cơ quan cúi chào th trưởng.
5. Con trai chào trăm câu không bng nàng dâu mt li thăm hi.
6. Khôn ...đng cãi người già, ch có di mà chi nhau vi tr.
7. Mi cây mi hoa, đng trách m cha nghèo tin nghèo ca.
8. Cái gì cũng cho con tt c, coi chng ra m mà cười.
9. Đng tin trên nghĩa, trên tình, mái m gia đình tr thành mái lnh.
10. Gian nhà, hòn đt, mt c anh em. Mái m bng nhiên tr thành mái nóng.
11. B m không có ca ăn ca đ, con r khinh luôn.
12. Ngi bên bia rượu hàng gi, d hơn đi ch na giây đèn đ.
13. Ci mc khó đun, chng cùn sng by, con cái mt dy, phí c mt đi.
14. Hay thì , d ra tòa, chia ca chia nhà, con vào xóm "bi".
15. Ngi cùng thiên h, trăm vic khoe hay. M m by ngày không li thăm hi.
16. Bài hát Tây Tàu hát hay mi nh. Li ru ca m chng thuc câu nào.
17. Khn Pht, cu Tri, l bái khp nơi, nhưng quên ngày gi T.
18. Vào quán tht cy, trăm ngàn coi nh, góp gi cha m suy t tng đng.
19. Gi cha coi nh, nuôi m thì không. C v ln chng đi làm t thin.
20. Mt miếng ngt bùi khi còn cha m, mt miếng bánh đa hơn mười ba mâm báo hiếu.
21. Cha m còn thơm tho bát canh rau. Đng đ mai sau xây m to, m đp.
22. By mươi còn phi hc by mt. Mi nhy vài bước ch vi khoe tài.
23. Đi chùa công đc vài trăm không tiếc, tiếc tng hào phng dưỡng m cha.

Sưu tầm

No comments:

Post a Comment