Tuesday, March 23, 2021

Trăm Năm Thả Bóng - Nguyễn Văn Nhớ


Ðứng trên đồng thả bóng trăm năm

Dáng ai bay quanh dải mây hồng

Ta ngó qua bờ con chim hót

Vô tình chân dẫm trận mù khơi

 

Ở phiá mù tăm ngày rợn sáng

Dẫu lòng chới với mộng tàn xa

Ta vẫn dắt cô hồn qua suối hát

Vỗ tay cười một điệu bi ca

 

Ði với cuộc mê cuồng phong vũ

Ngó quanh đời ngành ngọn tả tơi

Còn một chút lửa trời mới dựng

Tàn thân này ta đốt rực hồng chơi

 

Có phải ai bên bờ đá bạc

Gọi ta về chết đứng giữa trăng xanh

Hay là tiếng vạc buồn ma hoài vọng

Tận vô cùng của thể phách tinh anh

 

Như sớm mai nào ta bước xuống

Lộng giữa thuyền ngọn gió đông sang

Giơ tay vịn –bóng hồng hư huyễn

Nhớ vô vàn - mắt lạ thuở nào quen

 

Và một chiều Xuân ta mê say

Gót trần gian phờ phạc thân gầy

Ta vẫn đợi muôn đời sông tịch lặng

Một bến bờ mưa lở dấu tan hoang


Nguyễn Văn Nhớ

No comments:

Post a Comment