Saturday, March 20, 2021

Phụ Nữ Lấy Chồng...


1. Lấy đúng 1 người đàn ông tốt thì ngày nào cũng là ngày lễ Tình nhân.

2. Lấy phải 1 người lười thì ngày nào cũng là ngày Quốc tế Lao động.

3. Lấy phải 1 người lăng nhăng thì ngày nào cũng là Lễ độc thân.

4. Lấy phải 1 người trẻ con thì ngày nào cũng là ngày Quốc tế Thiếu nhi.

5. Lấy phải 1 người lừa đảo thi ngày nào cũng là ngày Cá tháng Tư.

6. Lấy phải 1 người có tính đàn bà thì ngày nào cũng là ngày Quốc tế Phụ nữ.

7. Lấy phải 1 người vũ phu thì ngày nào cũng là ngày Thương binh liệt sĩ.

8. Lấy phải 1 người bám váy mẹ thì ngày nào cũng là ngày Lễ Vu lan.

9. Lấy phải 1 người nát rượu thì ngày nào cũng là ngày Giết sâu bọ.

10. Lấy phải 1 người tâm thần thì ngày nào cũng vui.
Lấy một người hội tụ tất cả các điểm trên thì ngày nào cũng là Ngày tận thế.

Lượm trên mạng

No comments:

Post a Comment